W jaki sposób Twoje życie: relacje, związki, sukcesy, straty, powodzenia, blokady, lęki, zastoje są połączone z Twoim systemem rodowym, z Twoimi przodkami?
Co możesz zrobić, aby te historie uzdrowić, transformować?
Jak ogromne znaczenia dla Twojego życia, powodzenia mają Twoje historie z mamą i z tatą?
Zapraszam Cię na cykl 3 spotkań warsztatowych w nurcie ustawień systemowych Berta Hellingera. W czasie warsztatów zanurzymy się w świat tzw. porządków miłości, czyli kto i na jakich zasadach przynależy do naszego systemu rodzinnego, jak też w świat doświadczania poprze praktyki i ćwiczenia ustawieniowe – doświadczysz jak system rodowy oddziałuje na Twoje życie. Mile widziani są wszyscy: zarówno Ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z ustawieniami systemowymi Berta Hellingera, jak też osoby, które już wielokrotnie brały udział w ustawieniach i chcą poszerzyć świadomość. Pierwsze spotkanie dedykowane jest pracy z rodem:Jakie historie moich przodków w sobie niosę, jak to oddziałuje na moje życie i w jaki sposób to transformować, uzdrowić, aby zacząć żyć pełnia własnego życia. Np.: W jaki sposób straty majątku moich dziadków mogą mieć wpływ na moje długi, straty, zarabianie?
Drugie spotkanie to przyglądanie się relacji z mamą: Co właściwie oznacza zdanie Berta Hellingera, że Sukces ma twarz matki? Co to znaczy przyjąć mamę do serca i pójść w ramiona mamy? Jaki wpływ na nasze życie ma relacja z mamą? I jak w swoim właściwym rytmie się na tę relację otwierać, otworzyć i czerpać dzięki temu z pełni życia? Np.: W jaki sposób aborcje, poronienia lub zmarłe dzieci w rodzie oddziałują na moją relację z mamą? Na moje życie? Trzecie spotkanie dedykowane jest relacji z tatą: Jakie znaczenia ma dla nas relacja z tatą? Co dzieje się w moim życiu, kiedy na głębokim, nieświadomym poziomie utykam przy tacie? Jak uzdrawiać relacje z tatą, nawet jeśli go nigdy nie poznaliśmy? Np. W jaki sposób byłe partnerki taty mogą oddziaływać na moja relację z nim, na relację z mamą, na relację z moim partnerem?
Harmonogram: 2 marca, godz. 16.30-19.3016 marca, godz. 16.30-19.3030 marca, godz. 16.30-19.30
Miejsce: Yasumi Grudziądz
Inwestycja: Udział w 3 warsztatach: 350 zł Cena do 15 lutego: 250 zł
Liczba miejsc ograniczona: maksymalnie 15 osób.
Dane do wpłaty:70 1050 1979 1000 0097 0794 8874
Przestrzeń Holistycznego Rozwoju Katarzyna Kuligowska
Zgłoszenia: mailowo: katarzyna.anna.kuligowska@gmail.com
telefonicznie: 691180817
Istnieje możliwość zakupienia udziału w pojedynczym warsztacie, co jednak nie daje gwarancji udziału w nim, ponieważ w pierwszej kolejności pierwszeństwo mają osoby decydujące się na udział w całym cyklu. W takiej sytuacji osoba wykupująca pojedynczy warsztat trafia na listę rezerwową (jeśli zbierze się pełen komplet uczestników wówczas uczestnik z listy rezerwowej otrzymuje zwrot pieniędzy ). Udział w pojedynczym warsztacie: 150 zł. W jakich życiowych obszarach odzwierciedlają się porządki miłości:- relacje, związki- sukces zawodowy i zarabianie pieniędzy (lub straty, długi, wypalenie zawodowe)- przepływy energii życiowej, poczucie szczęścia (lub zastój, niemoc, bezsilność)- rodzicielstwo i relacje z dziećmi- poczucie równowagi, harmonii, spokoju (lub chaos, gonitwa, przemęczenie)… i każdy inny aspekt Twojego życia. Jakie mogą być efekty Twojego udziału w warsztacie: Zdobędziesz wiedzę oraz poznasz praktyki, które pomogą Ci stanąć na swoim własnym miejscu w Twoim systemie rodowym. A kiedy w systemie rodowym stoimy na właściwym, swoim miejscu, dobrze układają się nasze relacje: z żyjącymi członkami rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, …), z partnerem, relacje zawodowe, mamy siłę, aby stawać do sukcesu zawodowego, mamy przepływy finansowe, mówiąc bardzo ogólnie – w naszym życiu panuje porządek i odczuwamy harmonię. Można to porównać do drzewa – te, które ma zdrowe, silne korzenie, rodzi, zdrowe owoce. I analogicznie – drzewo, którego korzenie są chore będzie rodziło dużo gorszej jakości owoce…Metody pracy: Praktyki, ćwiczenia, medytacje. Warsztaty stanowią zbiór teorii, praktyk, narzędzi, doświadczeń, medytacji, łączących w sobie filozofię ustawień systemowych Berta Hellingera, wedyjską i słowiańską wiedzę o pracy z rodem oraz opracowania naukowe w zakresie dziedziczenia traum. Dodatkowe informacje o metodzie, zakresie warsztatów, możliwych korzyściach dla Ciebie: Dlaczego sięgnąć możemy do pełni swojego życia poprzez pracę z rodem? Bo to jak uzdrawianie korzenia drzewa, które dzięki temu może rodzić zdrowe owoce. Twoje życie jest owocem wielu historii, które tym samym w sobie niesiesz. Inaczej mówiąc – warsztaty, na które Cię zapraszam, są przestrzenią do transformowania blokad płynących z Twojego systemu rodowego (w tym nieuzdrowionych historii z mamą i tatą) w Twoją wewnętrzną MOC, czyli zasoby, aby stworzyć podwaliny do życia życiem, jakiego pragniesz. Nasze życie, jego jakość, to, na ile możemy, na ile pozwalamy sobie odczuwać radość, lekkość, na ile czerpiemy z mocy sprawczej w zarabianiu, to, jakie relacje budujemy – ze znajomymi, z partnerem, często związane jest nie tylko z tym, co zadziało się w naszym życiu, ale sięga dużo głębiej – do naszych rodowych historii. Tym, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, a głęboko w nas pracuje, jest nasze połączenie z rodem, a szczególnie nasza relacja z mamą i z tatą. Jakiekolwiek historie z tym się łączą – już świadomość tzw. porządków miłości, czyli zasad, dynamik, które pracują w systemie rodowym i odniesienie ich do siebie – wywołuje ruchy, w obliczu których uzdrawia się nasza historia, pełniej zyskujemy własne życie. Warsztaty pracy z rodem to czas, w którym będziesz mógł przyjrzeć się samemu sobie, swojemu życiu, przy równoczesnym dostrzeżeniu, odczuciu i zrozumieniu w jaki sposób historie rodowe, los Twoich przodków, może oddziaływać na Ciebie. To czas poszerzania samoświadomości, odkrywania swojej wewnętrznej mocy poprzez uwalnianie schematów czy blokad, które nie pozwalają Ci iść dalej. Warsztaty dedykowane są osobom, które mają własne doświadczenia w ustawieniach systemowych, jak też tym, którzy nigdy nie korzystali z pracy ustawieniowej. Stanowią zbiór wiedzy i praktyk związanych z pracą z systemem rodowym. A zatem: są dedykowane każdemu, kto chce poszerzyć własną świadomość. Nasze korzenie, czyli nasz ród, historie w nim zapisane oraz wszystko to, co do tego przynależy, oddziałuje na nasze życie. Dziedziczymy po naszych przodkach nie tylko talenty czy jakości, ale również trudne historie czy traumy zapisane w ich losie. Efektem tego mogą być powielające się schematy w naszym życiu, poczucie utknięcia, niemocy uporania się z jakąś sytuacją, poczucie dźwigania życiowych ciężarów, brak życiowej radości i lekkości. Poznanie zasad, praw i dynamik, jakie odnoszą się do naszego połączenia z rodem, otwiera nas na zupełnie nowe jakości, pozwala uporządkować nasze życie, uwolnić z pętli schematów, w których się nieświadomie poruszamy i wejść na własną ścieżkę przeznaczenia. Bert Hellinger o Rodzie pisał w ten sposób: RÓD(…) „Druga ważna dla nas relacja powstaje równocześnie z tą, która buduje się między nami a naszymi rodzicami. Nie należy przecież jedynie do naszych rodziców, ale także za ich pośrednictwem do Klanu rodzinnego. Nasza rodzina to złączone dwie rodziny: matki i ojca. Ród zachowuje się tak, jakby był utrzymywany przez jakąś wiążącą wszystkich członków siłę oraz przez zmysł porządku i równowagi, objawiający się w ten sposób we wszystkich, którzy do niego należą. (…)Członkowie danego rodu są ze sobą związani. Jest tak, jakby tworzyli coś w rodzaju wspólnoty losu, w której zły los jednego z nich dotyczy wszystkich innych. Wszyscy chcą z nim ten los dzielić. Kiedy na przykład w rodzinie jedno z dzieci wcześnie umiera, wtedy jego rodzeństwo chce za nim podążyć. (…)Należy przy tym zdawać sobie sprawę z faktu, że cały proces odbywa się podświadomie, a osoby, których dotyczy, nie są w stanie ani go dostrzec, ani zrozumieć. Kto jednak wie, jak działa wieź losu może się w pełni świadomie od niej uwolnić.(…)”KOMPLETNOŚĆ RODUZe wspólnotą losu łączy się w rodzinie potrzeba utrzymania kompletności rodu. W rodzinie czuwa potężny zmysł porządku, który działa w każdym z jego członków tak samo. Dba on o to, by wszyscy, którzy przynależą do rodu, pozostali w nim nawet po śmierci. Ród obejmuje zatem zarówno żyjących, jak i zmarłych, zazwyczaj do trzeciego, a niekiedy aż do piątego pokolenia. Kiedy jeden z członków rodziny „zagubi się”, bo na przykład odmówiono mu prawa przynależności albo został zapomniany, wtedy pojawia się nieodparta potrzeba przywrócenia kompletności. Ten, którego brakuje, zostaje zastąpiony przez innego, tego który przyszedł później. Dzieje się to poprzez identyfikację, która w swoisty sposób przywraca zagubionego członka rodu do życia. Także i ten proces odbywa się na poziomie podświadomości.”
Prowadząca: Katarzyna KuligowskaCoach holistycznej zmiany, Trener Rozwoju Samoświadomości i Biznesu, Terapeuta Ustawień Systemowych Swoją przygodę na ścieżce rozwoju osobistego rozpoczynałam od sfery mentalnej certyfikując się w nurcie Mastera i Coacha NLP, w tym samym czasie zdobyłam również kompetencje Trenera rozwoju osobowości i biznesu. Z czasem wnikałam coraz głębiej w swoje potrzeby, poszerzając tym samym swoją świadomość. W ten sposób rozpoczęłam przygodę z holistycznym podejściem do życia i procesu zmiany. Ukończyłam m.in. pierwszej w Polsce Żeńską Akademię dla Kobiet w nurcie nauk wedyjskich o naturze żeńskiej i męskiej oraz harmonizowaniu relacji międzyludzkich, liczne kursy i warsztaty, w tym Praktyk Soul Body Fusion, warsztaty świadomej pracy z ciałem i oddechem, warsztaty Pracy z ciałem wg Analizy Bioenergetycznej w nurcie Alexandra Lowena, liczne warsztaty ustawień systemowych w nurcie Berta Hellingera. Dostrzegając ogromny potencjał możliwości pomocy innym, przy wykorzystaniu ostatniej z wymienionych metod, zdecydowałam na kolejny krok w moim rozwoju i poszerzeniu zakresu narzędzi mojej pracy o ustawienia systemowe. Aktualnie, jako uczestnik Szkoły Nowej Świadomości we Wrocławiu jestem w procesie zdobywania umiejętności Terapeuty ustawień systemowych w nurcie Berta Hellingera. Jestem również w trakcie kursu masażu Lomi Lomi Nui, który jest wyjątkową pracą z ciałem, sposobem integracji sfery fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej. Pracuję holistycznie, łącząc wspomniane wyżej sfery: mentalną (praca ze sferą umysłową, świadomą i podświadomą) wraz ze sferą fizyczną, duchową i emocjonalną. Przede wszystkim dzielę się wiedzą popartą moimi własnymi doświadczeniami.
Serdecznie zapraszam! Katarzyna Anna Kuligowska